Sukladno članku 550.g. Zakona o trgovačkim društvima, društvo ŠPAR d.o.o., Bjelovar (Grad Bjelovar), Braće Diviša 14a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS: 010006612, OIB: 19648571702, dana 07.04.2023. objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O PODJELI DRUŠTVA S PREUZIMANJEM

Uprava društva ŠPAR d.o.o., Bjelovar (Grad Bjelovar), Braće Diviša 14a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS: 010006612, OIB: 19648571702 dostavila je dana 07.04.2023. sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru Ugovor o podjeli i preuzimanju koji je potpisan između društava ŠPAR d.o.o., Bjelovar (Grad Bjelovar), Braće Diviša 14a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS: 010006612, OIB: 19648571702 i ŠPAR TRGOVINA d.o.o., Bjelovar (Grad Bjelovar), Braće Diviša 14a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS 010134763, OIB: 39035536048, a kojim se, sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima, provodi podjela društva s preuzimanjem na način da se dio imovine i obveza prenosi na društvo ŠPAR TRGOVINA d.o.o., Bjelovar (Grad Bjelovar), Braće Diviša 14a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS 010134763, OIB: 39035536048. 

Prava i obveze koji se prenose popisani su u samom tekstu navedenog Ugovora o podjeli i preuzimanju.

Skupština društva će donijeti odluku o podjeli društva na skupštini koja će se održati najranije nakon isteka roka od mjesec dana od dana dostave Ugovora o podjeli i preuzimanju sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.