Špar d.o.o. Bjelovar

facebooktwitterflickr

Maloprodaja

Maloprodaja

Od skromnih početaka sa jednom prodavaonicom mješovite robe do trgovačkog lanca koji se proteže  kroz tri županije: Bjelovarsko- Bilogorsku, Koprivničko- Križevačku te Zagrebačku županiju. Danas tvrtka broji 40 prodavaonica i veleprodaju. U nastavku je popis svih maloprodajnih trgovina.

 

Bedenik br.16

Adresa: Bedenik 125,
Tel.:043/254-311
Poslovođa: Ruža Jakić

Bolč br. 41

Adresa: Bolč 183
Tel.:01/2726-906
Poslovođa: Mirjana Miletić Vujica

 

Bulinac br. 19

 Adresa: Bulinac 57
Tel.:043/254-333
Poslovođe: Ivana Ivančić i Božica Rogović

 

Farkaševac br.12

 Adresa: Farkaševac 47
Tel.:01/2726-806
Poslovođa: Karolina Ivošević

 

Grubišno polje br. 42

Adresa: Kolodvorska ulica bb
Tel.: 043/448-269
Poslovođa: Ankica Prvonožac

 

Hercegovac br.24

 Adresa: Moslavačka 153
Tel.:043/444-056
Polovođa: Ana Radman
 
Kapela br. 9
 Adresa: Bilogorska 90
Tel:043/884-119
Poslovođa: Lidija Punčikar

 
Velika Pisanica br. 22

 Adresa: Trg hrv. branitelja 8
Tel::043/883-033
Poslovođa: Anita Kolarić
 
Veliko Trojstvo br. 3
 Adresa: Braće Radić 25
Tel::043/885-388
Poslovođa: Ivanka Đuranec

 
Veliki Zdenci br. 23

 Adresa: Zdenački gaj 1
Tel.: 043/427-206
Poslovođa: Mira Bahun
 
Sv. Ivan Žabno br. 25
 Adresa: Trg Karla Lukaša 1
Tel.:048/851-023
Poslovođa: Snježana Miletić

 

Frankopanska br. 2

 Adresa: Frankopanska 20
Tel.:043/ 246-580
Poslovođa: Vesna Luić

 

Iločka br. 8

 Adresa: Iločka 5
Tel.:043/214-244
Poslovođa: Grozdana Jovičić

 

Križevačka br. 13

 Adresa: Nove Plavnice 1
Tel.:043/252-999
Poslovođa: Ivanka Valjak

 

Hrgovljani br. 14

 Adresa: M. Krleže 193
Tel.: 043/251-818
Poslovođa: Renata Špičko

 

Gudovac br. 15

 Adresa: Gudovac bb
Tel::043/238-933
Poslovođa: Jasna Đurasek

 

Mihanovićeva br. 27

 Adresa: Mihanovića 11
Tel.:043/221-786
Poslovođe: Ivana Novinić i Marina Šćurić

 

Novoseljanska br. 67

 Adresa: Novoseljanska 2
Tel.:043/236-839
Poslovođe: Filipa Martinović Radić i Dijana Đurasek

 

Velike Sredice br. 29

 Adresa: Velike Sredice 180
Tel.:043/238-836
Poslovođa: Marina Sokolić

 

Tržnica br. 45

 Adresa: Šetalište I. Lebovića 37
Tel.:043/242-117
Poslovođa: Diana Hanak

 

Rovišće br. 18

 Adresa: Bjelovarska 5
Tel.:043/228-500
Poslovođa: Ljiljana Slavujević

 

Rovišće br. 26

 Adresa: Trg hrvatskih branitelja 26
Tel.:043/228-515
Poslovođa: Vesna Kereži

 

Narta br. 40

 Adresa: Narta 126
Tel.: 043/716-111
Poslovođa: Ranka Cvijanović

 

Trojstveni Markovac br. 43

 Adresa: Đurđevačka cesta 125
Tel.: 043/222-547
Poslovođa: Martina Petak/
Slađana Lončar
Zvijerci br. 7
Adresa: Lovre Matačića 70
Tel.: 043/232-524
Poslovođa: Danijela Hanževački
Grđevac br. 10 Adresa: Kralja Tomislava 30
Tel.: 043/443-004
Poslovođa: Jelena Diaković
 Grđevac br. 7 Adresa: Kralja Zvonimira 17
Tel.: 043/443-080
Poslovođa: Mirjana Biondić
 Brezovac br. 46 Adresa: Garešnička 23
Tel.: 043/235-803
Poslovođa: Jelena Bosanac
 Ivanska br. 48
Adresa: Trg kralja Tomislava 5
Tel.: 043/887-690
Poslovođe: Mirela Ivanušić i Marica Paulić
 Mirka Bogovića br. 49 Adresa: Mirka Bogovića 15
Tel.: 043/247-888
Poslovođa: Željka Majdančić
Cvjetna br. 50 Adresa: Cvjetna 29
Tel.: 043/232-450
Poslovođa: Biljana Kurešević
Prespa br. 51 Adresa: Prespa 47
Tel.: 043/716-151
Poslovođa: Gordana Ormanović
Severin br. 52 Adresa: Severin 58
Tel.: 043/889-220
Poslovođa: Anita Morosavljević
 Skucani br. 59 Adresa: Novi Skucani 22
Tel.: 043/880-157
Poslovođa: Anita Belošević
Dubrava br. 61 Adresa: Trg Slobode 9
Tel.: 01/2726-370
Poslovođe: Kristina Gregurić i Mira Kajfeš
 Rača br. 63 Adresa: Trg S. Radića 58, Rača
Tel.: 043/886-021
Poslovođa: Kristina Miličević
 Stepinčeva br. 61 Adresa: Alojzija Stepinca
Tel.: 043/211-764
Poslovođa: Božica Obranović
Šandrovac br. 65 Adresa: Bjelovarska bb
Tel.: 043/884-112
Poslovođe: Danijela Križić i Martina Šuster
Međurača br. 68 Adresa: Međurača bb
Tel.: 043/217-554
Poslovođe: Marina Hajtić i Tihana Šantalab
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Posljednje novosti

Objavljen NOVI web Špar d.o.o.-a.

Osnovno...

Špar d.o.o.
MBS: 010006612
OIB: 19648571702
Žiro rn:
2402006-1100001659
2484008-1101333743
Temeljni kapital:
519 200.00 kuna

Kontakti

  Špar d.o.o.
  Braće Diviš 14a
  Bjelovar 43 000
  tel. 043 / 243 - 168
  fax. 043 / 220 - 605
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2014-2019 Sva prava pridržana

Izradio: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.